Start Szkolenia 30 czerwca 2018 r. Opiniowanie w sprawach dla nieletnich.
30 czerwca 2018 r. Opiniowanie w sprawach dla nieletnich. PDF Drukuj

 

 

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii.

Zagadnienia:

- poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny

- wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego

- nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii

- poznanie stosowanych środków wychowawczych, poprawczych i leczniczych w oparciu o Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich

- wiedza na temat istniejących rodzajów placówek pomocowych

Prowadzący:  mgr Anika Świątek – psycholog i psychoterapeuta, biegła przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, rekomendowana przez SPSwP

Termin: 30 czerwca 2018 r.   od godz. 9:00 do 18:00  (w tym przerwa obiadowa)

Miejsce szkolenia:  Instytut Muzykologii UJ - sala nr 3, ul. Westerplatte 10, Kraków

Koszt szkolenia:  400 zł, dla członków SPSwP  350 zł