Start Szkolenia 20 – 21 stycznia 2018 r. Praktyczne aspekty postępowań karnych w sprawach o przestępstwa seksualne.
20 – 21 stycznia 2018 r. Praktyczne aspekty postępowań karnych w sprawach o przestępstwa seksualne. PDF Drukuj

 

Prowadzący: adw. dr Maciej Bocheński, dr prawa UJ, kryminolog, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, autor wielu publikacji dotyczących przestępczości seksualnej, kierownik projektu badawczego „Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce”,  finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

 

Tematyka szkolenia: Przestępczość seksualna – problematyka prawnokarna;

Etiologia przestępczości seksualnej;

Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych – teoria i praktyka;

Praktyczne problemy postępowań karnych w sprawach o przestępstwa seksualne.

 

Cele: Zapoznanie uczestników kursu z problematyką przestępczości seksualnej z perspektywy prawnej i kryminologicznej;

Prezentacja dorobku kryminologii i psychologii sądowej w zakresie etiologii przestępczości seksualnej oraz praktycznych implikacji wyników badań empirycznych i teorii etiologicznych;

Zaprezentowanie uczestnikom odmienności w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa seksualne;

Zaznajomienie uczestników szkolenia ze stosowanymi środkami prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych.

 

Termin szkolenia:

sobota   20 stycznia    od godz.   9:30 do 17:30

(w tym przerwa obiadowa)

niedziela 21 stycznia   od godz.   9:00 do 13:00

 

Miejsce szkolenia: sala nr 3 w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10

 

Koszt szkolenia: 450,- zł ;  dla członków SPSwP: 410,- zł  przy wpłacie całej kwoty lub zaliczki w wys. 200 zł          do 12 stycznia 2018 r.

Po tym terminie koszt szkolenia 470 zł