Start Szkolenia 11-16 września 2017 r. Kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni
11-16 września 2017 r. Kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni PDF Drukuj


 

 

Termin szkolenia:    11 – 16 września 2017 r.

 

Koszt szkolenia: 2050,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 1000,00 zł do 01 września 2017 r.

Po tym terminie koszt szkolenia: 2150,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach:

I  - 1000,00 zł  z wpłatą w terminie do 01 września 2017 r.
II - 1150,00 zł  (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Egzamin płatny osobno - 300,00 zł.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 01 września 2017r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 01 września 2017r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

 

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie, ul. Westerplatte 11 w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych.

Rozpoczynają się w  poniedziałek 11 września 2017 r. o godz. 9:30  i  trwać będą do soboty 16 września 2017 r.

Prowadzone będą codziennie od godz. 9:00 do 18:45  z godzinną przerwą na obiad i przerwami na kawę.

Koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735