Start Szkolenia 29 lipca 2017 r. "Pierwsza pomoc przedmedyczna z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych w gabinecie psychologicznym."
29 lipca 2017 r. "Pierwsza pomoc przedmedyczna z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych w gabinecie psychologicznym." PDF Drukuj

 

Prowadzący: mgr Bartosz Kozłowski - psycholog, ratownik medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie.                           Prowadził zajęcia z pierwszej pomocy dla studentów uczelni Warszawskich oraz przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń poświęconych zagadnieniom pierwszej pomocy.

Szkolenie składać się będzie z 2 części: teoretycznej (5h) i praktycznej (4h).

Program szkolenia:

- Pojęcie i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
- Ocena stanu poszkodowanego.
- Definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
- Zasady bezpiecznego zachowania i postępowanie w:
* Udarze,
* Zawale,
* Złamaniach, oparzeniach, ranach.
* Zasłabnięciu,
* Ataku epilepsji,
* Cukrzycy,
- Apteczka: skład i zastosowanie.
- Jak odróżnić hiperwentylację od stanów zagrożenia życia? - sytuacje kryzysowe w gabinecie.

Harmonogram zajęć:       29.07.2017 r. (sobota)– w godz. od 10:00 do 17:30

Miejsce szkolenia:  ul. św. Filipa 23 w Krakowie

Koszt szkolenia: 130zł dla członków SPSwP i 160 zł dla pozostałych (przy wpłacie całej kwoty do 15 lipca).
Po tym terminie koszt szkolenia 150 zł dla członków SPSwP i 180zł dla pozostałych.