Start Szkolenia 02 grudnia 2017 r. Opiniowanie w sprawach dla nieletnich.
02 grudnia 2017 r. Opiniowanie w sprawach dla nieletnich. PDF Drukuj

Uwaga: zmiana miejsca szkolenia: Instytut Muzykologii UJ - sala nr 3, ul. Westerplatte 10 w Krakowie

 

 

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii.

Zagadnienia:

- poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny

- wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego

- nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii

- poznanie stosowanych środków wychowawczych, poprawczych i leczniczych w oparciu o Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich

- wiedza na temat istniejących rodzajów placówek pomocowych

Prowadzący:  mgr Anika Świątek – psycholog i psychoterapeuta, biegła przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Termin: 02 grudnia 2017   od godz. 9:30 do 16:30  (w tym przerwa obiadowa)

Miejsce szkoleniaul. św. Filipa 23 w Krakowie

Uwaga: zmiana miejsca: Instytut Muzykologii UJ - sala nr 3, ul. Westerplatte 10 w Krakowie

Koszt szkolenia:  280 zł, dla członków SPSwP 250 zł

przy wpłacie do 04 listopada, po tym terminie koszt szkolenia 300 zł.