Start Szkolenia 20 lutego 2016 Szkolenie dla psychologów uprawnionych do badań na broń w świetle nowych przepisów oraz tych którzy ukończyli szkolenie a nie przystąpili do egzaminu oraz osób chcących zaktualizować posiadaną licencję
20 lutego 2016 Szkolenie dla psychologów uprawnionych do badań na broń w świetle nowych przepisów oraz tych którzy ukończyli szkolenie a nie przystąpili do egzaminu oraz osób chcących zaktualizować posiadaną licencję PDF Drukuj

 

Aspekty psychologiczne (wraz z propozycją metodologiczną) i prawne:

  1. Aktualne zmiany w przepisach odnośnie badań kandydatów do dysponowania bronią i prawników ochrony.
  2. Procedura przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań prokuratorów, sędziów, komorników, syndyków, kuratorów sądowych ipt.
  3. Procedura przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań strażników gminnych i miejskich, inspektorów transportu drogowego.
  4. Procedura przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań pracowników ochrony, detektywów, w obrocie amunicją.
  5. Część konsultacyjna dla osób posiadających uprawnienia do badań na broń oraz osób chcących  przystąpić do egzaminu po kursie.

W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wzory aktualnych orzeczeń zgodnych z wymogami prawnymi i materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

 

Prowadzący:  mgr Justyna Kaczmarczyk – psycholog uprawniony do badań na broń, psycholog transportu

 

Kurs odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach: od   11:00 do 16:30

 

Koszt szkolenia: 370,-

 

Wpłata na konto Stowarzyszenia  Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735