12 grudnia 2015 r. Szkolenie uzupełniające dla psychologów uprawnionych do badań na broń i tych którzy ukończyli szkolenie a nie przystąpili do egzaminu oraz osób chcących zaktualizować posiadaną licencję Drukuj

 

 

Przydatne, aktualne testy i kwestionariusze w badaniu na „broń” - propozycja metodologiczna,

-  specyfika badania osób różnych grup zawodowych

- umiejętność integracji danych w diagnozie psychologicznej

Na tym tle omówienie procedur

a)   przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań prokuratorów, sędziów, komorników, syndyków, kuratorów sądowych itp.

b)   przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badan strażników gminnych i miejskich, inspektorów transportu drogowego.

c)   przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badan pracowników ochrony, detektywów, w obrocie amunicją.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają wzory aktualnych orzeczeń zgodnych z wymogami prawnymi i materiały szkoleniowe.

 

Prowadzący: mgr Justyna Kaczmarczyk –  psycholog uprawniony do badań na broń,  psycholog transportu

 

Koszt szkolenia:  370,- zł

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na konto:  63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Data szkolenia: 12 grudnia 2015 od godz. 11:30  do 17:00