Start Szkolenia 23 listopada 2015 Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę)
23 listopada 2015 Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę) PDF Drukuj

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ

TRWAŁA UTRATA WIĘZI

CIERPIENIE I BÓL PSYCHICZNY

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

ZESPÓŁ OSTREGO STRESU

PODJĘCIE PSYCHOTERAPII JAKO ZACHOWANIE UWIARYGODNIAJĄCE POWODA/POWÓDKĘ

 

Powoływanie biegłych psychologów celem dokonania psychologicznej oceny doznanej straty w postaci utraconych więzi, dóbr, doznawanego cierpienia jest nieodzownym elementem postępowania sądowego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Warsztat diagnostyczny biegłego sądowego zawiera obecnie szereg metod oceny zespołu stresu pourazowego i zespołu ostrego stresu  zgodnie z ICD 10. Prowadzący przedstawi  metody diagnostyczne i sposób opisu doznanych przez powodów strat. Przedstawi też na podstawie własnych badań problematykę podejmowania lub niepodejmowania psychoterapii przez osoby dotknięte zdarzeniami traumatycznymi i wpływ tego faktu na rozstrzygnięcia Sądu.

 

Prowadzący: mgr Kamil Jezierski  -  biegły sądowy

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie  w godzinach od 9:30 do 16:30 z godzinną przerwą na obiad.

 

Koszt:  200,-  zł;    dla członków Stowarzyszenia:  180,- zł