03 października 2015 Przemoc seksualna Drukuj

 

 

Kurs przedstawia typową sylwetkę sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci.

Ukazuje czynniki ryzyka przemocy na tle rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.

Jest wprowadzeniem w diagnostykę w przypadkach podejrzeń wykorzystania seksualnego.

Pokazuje sposoby interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.

 

Prowadzący: mgr Justyna Kaczmarczyk, biegły sądowy

 

Data szkolenia:  03 października 2015  w godz. 11:00 – 16:30

 

Cena: 150,- zł , członkowie: 130,- zł, studenci: 100,- zł