Zapisy na kursy Drukuj

1.  Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez wpłacenie na konto Stowarzyszenia wymaganej zaliczki, lub całej kwoty

z zaznaczeniem tytułu kursu,

konto: Bank PKO BP  63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

2.  Przesłanie maila z informacją o dokonanej wpłacie z zaznaczeniem tytułu szkolenia wraz z podaniem danych do kontaktu,

3.  W dniu kursu prosimy o przedstawianie potwierdzenia wpłaty,

4.  W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się, dajemy informacje na stronie i zwracamy zaliczkę,

5.  W przypadku wycofania zaliczki w podanym terminie pobieramy opłatę manipulacyjną w wys. 100,00 zł.

6. Termin szkolenia/kursu potwierdzany jest na stronie 10 dni przed jego rozpoczęciem.