Start Propozycje szkoleń Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę)
Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę) PDF Drukuj

 

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ

TRWAŁA UTRATA WIĘZI

CIERPIENIE I BÓL PSYCHICZNY

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

ZESPÓŁ OSTREGO STRESU

PODJĘCIE PSYCHOTERAPII JAKO ZACHOWANIE UWIARYGODNIAJĄCE POWODA/POWÓDKĘ

 

Powoływanie biegłych psychologów celem dokonania psychologicznej oceny doznanej straty w postaci utraconych więzi, dóbr, doznawanego cierpienia jest nieodzownym elementem postępowania sądowego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Warsztat diagnostyczny biegłego sądowego zawiera obecnie szereg metod oceny zespołu stresu pourazowego i zespołu ostrego stresu  zgodnie z ICD 10. Prowadząca przedstawi  metody diagnostyczne i sposób opisu doznanych przez powodów strat. Przedstawi też na podstawie własnych badań problematykę podejmowania lub niepodejmowania psychoterapii przez osoby dotknięte zdarzeniami traumatycznymi i wpływ tego faktu na rozstrzygnięcia Sądu.

 

 

Prowadzą: mgr Barbara Gojżewska – specjalista psycholog kliniczny,  mediator i stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiej Federacji Psychoterapii,

lub

mgr Kamil Jezierski - biegły Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie  w godzinach od 9:30 do 16:30 z godzinną przerwą na obiad.