Start Propozycje szkoleń Orzecznictwo sądowo – psychologiczne w sprawach o zmianę płci.
Orzecznictwo sądowo – psychologiczne w sprawach o zmianę płci. PDF Drukuj

 

 

Tematyka kursu:

- Unormowania prawne dotyczące zmiany płci w Polsce i kierunki zmian legislacyjnych proponowane przez środowiska społeczne.

- Obecna procedura sądowa zmiany płci.

- Udział biegłego psychologa w procesie o zmianę płci. Dostępne procedury diagnostyczne w zakresie oceny dynamiki osobowości powoda/powódki.

- Rozmowa z rodzicami jako strona pozwana, pozyskiwanie niezbędnych danych i dokumentów, ocena systemu rodzinnego.

- Zmiana płci żeńskiej na męską – przykłady

- Zmiana płci męskiej na żeńską – przykłady

- Opinia biegłego. Możliwe warianty rozwiązań. Opinia z uwzględnieniem podejścia i perspektywy psychoterapeutycznej.

 

 

Prowadzący: mgr Barbara Gojżewska