Start Propozycje szkoleń Specyfika sądowej ekspertyzy dla nieletnich
Specyfika sądowej ekspertyzy dla nieletnich PDF Drukuj

 

 

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności  polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii.

Zagadnienia:

- poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny

- wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego

- nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii

- poznanie stosowanych środków wychowawczych, poprawczych i leczniczych w oparciu o Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich

- wiedza na temat istniejących rodzajów placówek pomocowych.


Prowadzący:  mgr Anika Świątek – psycholog i psychoterapeuta, biegła przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

 

Czas trwania:  w godz. od 10:00 do 17:30