Start Konferencje 24 – 25 października 2016 r. 13. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.
24 – 25 października 2016 r. 13. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. PDF Drukuj

Konferencja organizowana jest corocznie od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje),  Ministerstwo Sprawiedliwości

oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Jej tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

Podczas dwudniowego spotkania krajowi i zagraniczni eksperci między innymi:

prof. Arnon Bentovim, John Carr, Bragi Gudbrandsson, prof. Michael Lamb, dr Rosaleen McElvaney, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska,

przedstawią modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.

Prezentowane będą również projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

 

Konferencja odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki  w  Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się ze skróconą wersją programu i warunkami rejestracji na stronie:

http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl