Start Indywidualne konsultacje opinii dla biegłych psychologów
Indywidualne konsultacje opinii dla biegłych psychologów PDF Drukuj

 

 

Uprzejmie informujemy, że biegli psycholodzy oraz osoby starające się o wpis na listę biegłych mają możliwość zamówienia w Stowarzyszeniu:

-- indywidualnych konsultacji udzielanych przez doświadczonych psychologów (konsultowania dostarczonych przypadków, uzyskania pomocy w sporządzeniu opinii i przygotowaniu do obrony opinii przed sądem;

-- pisemnych opinii Stowarzyszenia na temat przedstawionych przez siebie opinii sądowo-psychologicznych;

-- spotkań superwizyjnych pod kątem bieżących potrzeb biegłych sądowych i ich szeroko rozumianego profesjonalnego rozwoju.

Cena 1 godziny indywidualnej konsultacji i superwizji ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru usługi.