Start Egzaminy
Egzaminy
Egzaminy PDF Drukuj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzamin po kursie dla psychologów-biegłych sądowych

 

Cena: 350,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekomendacja dla osób pełniących funkcję biegłego

 

Cena: 700,00

_____________________________________________________________________________________

Egzamin po kursie przygotowującym do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni jest egzaminem sprawdzającym praktyczne umiejętności psychologa.
Komisja egzaminacyjna ocenia przesłane materiały opracowane wg podanych na kursie wskazań

Praca egzaminacyjna musi być doręczona w terminie do 4 miesięcy od zakończenia kursu.

W przypadku nie spełnienia tego warunku konieczne jest spotkanie uzupełniająco - konsultacyjne.

 

Cena: 350,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przelew bankowy na konto SPSwP: Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735