Start Członkostwo
Członkostwo PDF Drukuj

 

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce może zostać osoba która ukończyła studia lub jest studentem ostatnich lat magisterskich studiów psychologicznych.

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe, wykazuje zainteresowanie psychologią sądową a jej praca w pewnym zakresie związana jest z psychologią sądową (np. prawnicy, socjologowie, pedagodzy).

 

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania).

Deklarację można wysłać drogą mailową lub pocztą dołączając do niej kserokopię dyplomu ukończenia studiów.

Z przynależnością do Stowarzyszenia wiążą się następujące opłaty:

wpisowe - jednorazowa oplata  100,- zł,

składka członkowska - oplata roczna 70,- zł,  (począwszy od 1 stycznia 2019 r. opłata roczna - 100,- zł)