RODO PDF Drukuj

 

UwagaOsoby, które do tej pory nie uzupełniły starych deklaracji członkowskich o oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych proszone są o    niezwłoczne przesłanie zgody wg poniższego wzoru.

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z członkostwem przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce  z siedzibą w Krakowie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 tekst jednolity).

 

…………………………………., dnia ……………………                                                                                    ……………………………………